TurboLån - Handelbetingelser

  For Turbolån A/S

  CVR-nr.: 36983108, Vestergade 18E, 1456 København K
  Tlf: 4422 4045 - info@turbolaan.dk - www.turbolån.dk

  Disse kreditvilkår er gældende pr. 23.05.2018 for personer, der ønsker en kreditaftale hos Turbolån.dk.

  En kreditaftale med Turbolån består altid af et Lånedokument, disse Handelsbetingelser og de Standardiserede Forbrugerkreditoplysninger, der fremgår af www.turbolån.dk. Disse dokumenter betegnes samlet som ”kreditaftalen”.

 1. Kan jeg få et lån hos Turbolån.dk?

  Du kan få et lån hos turbolån.dk, hvis du er fyldt 20 år, og opfølger følgende betingelser:

  • Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse.
  • Du skal have en aktiv e-mail adresse.
  • Du skal have et dansk mobiltelefonnummer.
  • Du skal have en dansk NemKonto.
  • Du skal give adgang til e-Skat og have en årsopgørelse.
  • Du opfylder kravene om kreditvurdering i pkt. 3.
  • Du skal vurderes kreditværdig efter en konkret vurdering.
  • Du kan kun have ét lån/kredit ved et under ACEA Capital A/S eller Repay Finance A/S tilhørende eller tilknyttet brand/selskab.
 2. Om lånet

  Turbolån.dk tilbyder forskellige låne- og kreditprodukter til privatpersoner. Disse varierer i debitorrente og vilkår og de konkrete vilkår for aftalen, fremgår derfor direkte af lånedokumentet samt af de standardiserede forbrugerkreditoplysninger.

  Du kan søge om det ønskede lån og vil blive godkendt til det, hvis du opfylder kravene i pkt. 1 og 3 og godkendes efter en konkret kreditvurdering. Såfremt vi ikke kan give dig det ønskede lån, men har mulighed for at tilbyde dig et mindre lån, vil du kunne acceptere dette i stedet.

  Et hvert tilbud om optagelse af lån, herunder reklamemateriale og indholdet på Turbolån.dk, er alene at betragte som en opfordring til at gøre tilbud. Når du ansøger om et lån, anses låneansøgningen som et tilbud, og Turbolån.dk er berettiget til at acceptere eller afvise dette tilbud uden begrundelse.

  Du kan i visse tilfælde anmode om at ”forlænge” låneperioden med 30 dage ad gangen. ”Forlængelsen” af låneperioden forudsætter, at du indbetaler de på tidspunktet påløbne renter og omkostninger. Turbolån.dk er berettiget til at afvise at forlænge et lån uden begrundelse.

  Med mindre andet aftales, forlænges lånet på de samme lånevilkår, som lånet oprindeligt blev givet på jf. kreditaftalen, dog med den undtagelse, at eventuelt aftalt rentefrihed og fortrydelsesret ikke gælder for den forlængede periode.

  Du kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er fuldt tilbagebetalt.

 3. Individuel kreditvurdering

  Turbolån.dk bevilger lån til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering. Denne kreditvurdering tager udgangspunkt i dine seneste lønsedler / meddelelse om offentlige udbetalinger, samt oplysning om dine faste månedlige udgifter, din seneste årsopgørelse og et personligt interview, i det omfang det vurderes nødvendigt.

  Ved ansøgning om et lån hos Turbolån.dk, giver du samtykke til, at Turbolån.dk indhenter dine skatteoplysninger via e-Skat. Derudover indhenter Turbolån.dk information om dig fra eksterne oplysningsbureauer som Experians RKI-register, Bisnodes Debitor Registret samt andre debitorregistre. Turbolån.dk kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Turbolån.dk vurderer således din kreditværdighed ud fra en samlet vurdering af indhentet data og et eventuelt personligt interview, og forbeholder sig ret til at afslå en låneansøgning på baggrund af disse oplysninger.

 4. Kreditaftale

  Hvis du vurderes kreditværdig, tilbydes du et lån. Efter kreditvurderingen, vil du muligvis blive spurgt, om du har lyst til at forhøje dit lånebeløb. Dette spørgsmål får du, fordi vi kreditvurderer dig til højere end det ansøgte beløb. Du har naturligvis ret til at afslå at forhøje lånet og fastholde den oprindelige ansøgning.

  Såfremt du ønsker at godkende lånet, skal du underskrive kreditaftalen med dit NemID. Kreditaftalen indeholder alle specifikke informationer om kreditten, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv. Når du har godkendt kreditaftalen med NemID, udbetales dit lån automatisk til din NemKonto. Alle udbetalinger sker på hverdage indtil kl. 17.00.

  Du er selv ansvarlig for, at NemKonto (www.nemkonto.dk) har de korrekte oplysninger på dig ift. at udebetale lånet, idet Turbolån.dk ikke har mulighed for at efterprøve eller kontrollere dette.

  Når et lån er udbetalt til din officielle NemKonto, anses lånet for at være udbetalt korrekt, også selv om du ikke kommer i besiddelse af lånebeløbet, som følge af fejl ved din NemKonto.

 5. Tilbagebetaling

  Tilbagebetaling via netbank

  Lånet og ydelsen herpå, kan betales via bankoverførsel, via betalingskort, eller via automatisk opkrævning på betalingskort. Ved en bankoverførsel, skal pengene indbetales til Turbolån.dk’s bankkonto. Bankkontoen fremgår af www.turbolån.dk.

  Ved betaling via netbank, skal du angive enten dit kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet. Hvis det ikke er muligt med sikkerhed at knytte en betaling til din låneaftale, bliver betalingen ikke anset som modtaget, før vi har endelig identifikation på, hvilken låneaftale en ydelse tilhører.

  Tilbagebetaling via betalingskort

  Du kan foretage betalinger med betalingskort via din profil på www.turbolån.dk, eller ved tilmelding af betalingskort til automatiske betalinger. Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling: VISA, VISA Elektron, VISA Debit, Mastercard Direct, og Mastercard Debit. Omkostninger ved betaling på kreditkort vil blive afholdt af Turbolån.dk, og der pålægges derfor ikke yderligere omkostninger ved kortbetaling.

  Automatisk tilbagebetaling

  Når du optager en kreditaftale hos Turbolån.dk, får du mulighed for at knytte lånet til et betalingskort eller kreditkort.

  Ved at tilknytte et sådant kort, giver du Turbolån.dk ret til:

  • At trække beløbet inklusiv renter og omkostninger på det anførte kort
  • At trække eventuelle forlængelsesgebyrer i forbindelse med kreditaftalens forlængelse
  • At trække et mindre beløb end det aftalte, såfremt det ikke er muligt at trække det fulde beløb

  Opkrævningen vil fremgå af din profil på www.turbolån.dk, og den automatiske opkrævning kan frameldes via din profil.

  Skifter du betalingskort, mens du har en aktiv kreditaftale, skal du straks oplyse dette til Turbolån.dk og opdatere dine kontooplysninger via din profil på www.turbolån.dk for at undgå at misse afdrag.

  Hvis det grundet manglende dækning eller af anden årsag, ikke er muligt for Turbolån.dk at trække beløbet på den angivne dato, er Turbolån.dk berettiget til at forsøge at trække beløbet, inklusiv eventuelle yderligere renter og omkostninger, på dit kort, i hele perioden fra beløbet forfaldt, og indtil kreditaftalen er tilbagebetalt.

  Hvis lånet er tilmeldt betaling via PBS eller kreditkort, kan du blive tilbudt en lavere rente end normalt. I så fald vil begge rentesatser fremgå af låneaftalen. Hvis lånet er tilmeldt betaling via PBS eller kreditkort, men denne betaling ikke kan gennemføres, vil lånet blive forrentet og behandlet, som om lånet aldrig har været tilmeldt PBS eller kreditkort, og rabatten bortfalder.

  Annullerede betalinger

  Foretager du en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Turbolån.dk er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på kreditaftalen, som om betalingerne aldrig var foretaget.

 6. Fortrydelsesret

  Du har ret til at fortryde din kreditaftale hos Turbolån.dk inden for 14 dage fra den dag, du har underskrevet kreditaftalen med din NemID. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den næstkommende hverdag. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til info@turbolaan.dk. Du skal herefter tilbagebetale det samlede lånebeløb med påløbende renter fra den dato, hvor kreditaftalen blev underskrevet, til den dato, hvor kreditaftalen tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 30 dage efter du har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til info@turbolaan.dk om udøvelsen af din fortrydelsesret.

 7. Registrering af personoplysninger

  Persondata behandles i henhold til gældende persondatapolitik for Repay Finance A/S og associerede selskaber, som kan ses på:
  https://repayfinance.com/persondata.pdf

 8. Misligholdelse og misbrug

  Hvis du ikke har betalt mere end 30 dage efter forfaldstidspunktet i henhold til din kreditaftale, anses hele kreditaftalen for misligholdt. I dette tilfælde forfalder hele lånet inkl. alle påløbne renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

  Inddrivning og inkasso

  Jf. Rentelovens bestemmelser herom, pålægges du et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker ved for sen betaling. Hvis du efter tre rykkere over 30 dage ikke betaler, overgives kreditaftalen til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger for dig.

  Rentesatsen på lånet fremgår direkte af låneaftalen. Det er den rente, du skal betale på lånet, indtil lånet er tilbagebetalt, jf. Rentelovens § 7, stk. 3. Hvis en betaling udebliver i mere end 30 dage, erklæres lånet dog for misligholdt, og overdrages til inkasso. Efter overdragelsen til inkasso, nedsættes renten i kreditaftalen fra dette tidspunkt til en årlig nominel rente på 37,00 % p.a., svarende til en nominel daglig rente på 0,10 %. Renten pålægges pr. dag, både før og efter misligholdelsen. Turbolån.dk er berettiget til denne rente jf. rentelovens § 7, stk. 3, idet denne rente er mindre, end renten i kreditaftalen. Såfremt kreditaftalen misligholdes, bortfalder alle eventuelle renterabatter samtidig.

  Erstatningsansvar

  Turbolån.dk kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Turbolån.dk er ikke ansvarlig for indirekte skader. Turbolån.dk er ikke ansvarlig for tab, som skyldes udefra kommende begivenheder, der forhindrer dig i at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem Turbolån.dk og dig. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, er ikke Turbolån.dks ansvar. Yderligere er Turbolån.dk ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden.

  Kommunikation

  Kommunikation mellem dig og Turbolån.dk vedrørende kreditaftalen skal foregå skriftligt via e-mail til info@turbolaan.dk. Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse informationer via din profil på www.Turbolån.dk, ligesom du skal sikre, at du kan modtage email. E-mail og sms beskeder anses for værende modtaget af dig ved afsendelsen, og det er derfor vigtigt, at Turbolån.dk har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet kreditaftalen bliver underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at Turbolån.dk og dennes repræsentanter kan kontakte dig via e-mail, brev og sms.

 9. Klager

  Klager og kritik bedes fremsendt til info@turbolaan.dk, hvorefter klagesagen vil blive behandlet.

  Kreditaftalen er ikke omfattet af en garantifond eller garanti ordning.

  Såfremt du ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har du efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

  Du har også mulighed for at klage til:

  (Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.)

  Ankenævnet for Finansieringsselskaber
  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  www.finansanke.dk

  Forbrugerombudsmanden
  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  www.forbrugerombudsmanden.dk

  Forbrugerklagenævnet
  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  www.forbrug.dk

  Finanstilsynet
  Århusgade 110, 2100 København Ø
  www.finanstilsynet.dk

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5, 1300 København K
  www.datatilsynet.dk

  Version 4.0 af 23.05.2018